Care of Sweden får bra betyg efter externrevision
2020-05-15

Genomförd och godkänd externrevision

Care of Sweden har under två dagar haft en uppföljande externrevision för kvalitetscertifikat ISO 13485. Med tanke på rådande situation hölls alla möten digitalt, vilket har fungerat mycket bra.

– Revisionen fick ett godkänt resultat med enbart tre mindre avvikelser, där samtliga kan släckas inom kort, säger Susanne Svensson, miljö- och kvalitetsansvarig på Care of Sweden.

Standarden ISO 13485 avser kvalitetsledning för hur man ska ge ut och hantera medicinteknisk utrustning för användning i sjukvården, en viktig förutsättning för ett medicintekniskt företag som Care of Sweden. I rapporten från revisorn går det bland annat att läsa följande:

”Företagets ledningssystem för medicintekniska produkters kvalitet är mycket bra och visar att företaget bevarar verkan av sitt ledningssystem.[…] Intrycket från stickprov inom bevarande av produktsäkerhet och kvalitesledningssystemets effektivitet och verkan samt identifiering och uppfyllande av författningskrav är att detta hanteras på ett mycket bra sätt.”

Vi fick mycket beröm för det arbete vi gör i våra processer och det är superroligt att höra, säger Susanne.