Molly Hälavlastare

Avlastning för hälar

Fördelar med Molly Hälavlastare
• Förbättrar cirkulationen
• Förhindrar överkorsning efter höftplastik
• Lätt att applicera
• Bidrar till läkning vid ev. trycksår
• Underlättar för vårdtagare att fritt röra benen
• Utjämnar och fördelar tryck

Filmer

Dokument och manualer för Molly Hälavlastare