Curera® Stödkil

För positionering & lägesändring

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken
för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till hjälp vid omläggning och skötsel.

Curera® Stödkil kan användas för placering av patient/brukare i sidoläge för att lindra korsbenet, vilket är ett extra känsligt område. För sidoläge, används två stödkilar tillsammans.

Stödkilen levereras med ett hygienöverdrag. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Stödkilarna placeras olika beroende på vilken madrass som används, se bruksanvisning för mer information.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.

Filmer

Dokument och manualer för Curera® Stödkil