Curera® S-Formad kudde

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till hjälp vid omläggning och skötsel. Till kuddarna och rullarna finns även våra hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Den S-formade positioneringskudden används till att skapa en 30° position för tryckavlastning.
Placera kuddens övre del bakom brukarens rygg och den nedre delen mellan knän och underben.

Kan även användas till framstupa sidoläge genom att kuddens övre del placeras framför och under överarmen, kuddens mellersta del under det böjda låret och den nedersta delen placeras under underben och fot.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.

Filmer

Dokument och manualer för Curera® S-Formad kudde