Vi ses på EPUAP 2019
2019-09-02 Mässa

Träffa oss i Lyon, Frankrike

Varmt välkommen att träffa Care of Sweden under den 21:a årliga EPUAP-konferensen i Lyon, Frankrike den 18-20 september. Konferensen är en samlingsplats där forskare, kliniska vårdutövare och branschkollegor från hela världen möts för att inhämta värdefull kunskap, ta del av de senaste forskningsrönen och utbyta viktiga erfarenheter kring trycksår och trycksårsprevention.
Som stolt samarbetspartner till EPUAP vill vi på Care of Sweden välkomna dig monter #06, där du kommer att ha möjlighet att prata direkt med oss om den forskning som vi bedriver och vilken avgörande betydelse det har vid utvecklandet av våra medicinska hjälpmedel.

Årets EPUAP-kongress har temat: Trycksårsförebyggande utan gränser (Pressure ulcer prevention without frontiers)

Några av kongressens huvudpunkter:

  • Identifiera patienter i riskzonen
  • Individanpassad trycksårsbehandling
  • Förhindra trycksårskomplikationer
  • Trycksårsprevention i Västafrika
  • Smärthantering och trycksårsprevention

Du kan läsa mer om kongressen och ta del seminarieprogrammet på EPUAPs officiella webbsida för evenemanget. Hoppas att vi ses i Lyon!