Fokus Hjälpmedel 24-25 oktober
2018-09-05 Mässa

Föreläsning: 13.00-13.40   Hälsoekonomi i omvårdnad – En vinst för både brukare och vårdgivare

Trycksår är idag en av de största utgiftsposterna inom sjukvården, inte långt efter cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Förebyggande arbete är centralt för att minska trycksår och med rätt kunskap och övergripande strategi kan trycksår med dess kostnader och konsekvenser minimeras. Få med dig färska siffror, tydliga räkneexempel och strategier för att skapa hälsoekonomiska vinster och för att kunna skapa en bättre vård för både brukare och vårdgivare.

Föreläsare: Karl Bülow