Fokus Hjälpmedel 22-23 maj Malmö
2024-02-23 Mässa

Vill du lära dig mer om trycksårsförebyggande arbete?

Vi laddar upp inför två intressanta dagar i Malmö och ser fram emot att träffa dig på Fokus Hjälpmedel Skåne den 22-23 maj. Kom och prata med oss för att lära dig mer om vårt arbete med att förebygga trycksår. Du hittar oss i monter D:02.

Hjälpmedelskonferensen äger rum på Malmömässan med syfte att stimulera kunskapsutbyte, inspirera och främja utvecklingen inom hjälpmedelsbranschen. Fokus Hjälpmedel är ett forum för att upptäcka nyskapande lösningar inom området, och vi ser verkligen fram emot givande samtal och meningsfulla möten under dessa dagar.

I vår monter kommer vi att särskilt fokusera på hur vi kan skapa rätt förutsättningar för dem som tillbringar större delen av sin tid i sängen. Det handlar inte bara om att undvika trycksår, utan också om att främja andningsarbete, underlätta måltidssituationer och främja tarmrörelser. Genom att främja en stabil och bekväm position i vårdbädden kan vi bidra till ett mer värdigt och innehållsrikt liv för våra patienter samtidigt som vi effektiviserar vården och minskar lidandet.

Vi kommer även att genomföra en workshop i vår monter klockan 14.30 båda dagarna, vilket är ett utmärkt tillfälle att fördjupa dig i dessa ämnen samt få praktiska råd och kunskap om hur man säkerställer en korrekt och bekväm position i sängen. Vi kommer att diskutera metoder för att motverka riskerna med trycksår till följd av skjuvkrafter och dela med oss av våra bästa praxis för att främja en säker och hälsosam vårdmiljö.

Vi ser fram emot att träffa dig och dela med oss av våra senaste innovationer och insikter för att förbättra vården och livskvaliteten för alla.

Välkommen förbi vår monter för att lära dig mer!

Var? Malmömässan

När? 22-23 maj

Läs mer om hela programmet under mässan här.