Digitala utbildningar Stockholms Stad

Vi erbjuder digitala utbildningar exklusivt för dig som arbetar i Stockholms Stad

Vad?

1,5 h grundläggande trycksårsutbildning samt genomgång av de förebyggande och behandlande madrasser ni har på avtal från oss.

För vem?

Förskrivare och vårdpersonal som arbetar nära patienter/brukare. Syftet är öka kunskapen om trycksår och de produkter ni har på avtal för att därmed minska andelen trycksår, lindra lidande och underlätta er vardag på bästa sätt.

Missa inte möjligheten att ta del av en digital utbildning inom trycksårsförebyggande arbete i kombination med produktkunskap. Utbildningarna hålls via Teams exklusivt för er i Stockholm Stad under 2024 vid två utvalda tillfällen. Vi kommer bland annat att behandla dessa delar för att ge er en fördjupad kunskap om trycksår och våra lösningar:

 

  • Djupare kunskap om trycksår
  • Trycksårsförebyggande arbete
  • Produktgenomgång av tryckavlastande produkter.

29 maj

10 september

Anmäl dig helt kostnadsfritt redan nu,
och berätta gärna om utbildningen för dina kollegor!