Optimal Cura

Förebyggande ersättningsmadrass med god tryckutjämning

Optimal Cura används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Det är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal Cura är en tvåskiktsmadrass där det övre skiktet består av viskoelastiskt skum (så kallat
trögskum) och det undre skiktet består av kallskum. Madrassens speciella vågformade konstruktion och material ger goda tryckutjämnande egenskaper. De två skikten tillåter kroppen att sjunka ner i materialet så att trycket fördelas på en större yta.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor. Som tillbehör finns överdrag Evac med inbyggd evakueringsfunktion.

Optimal Cura tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pessure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal Cura