Optimal 5zon® BM

Förebyggande bäddmadrass med god komfort

Optimal 5zon® BM används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Optimal 5zon® BM är en mjuk och följsam bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Madrassens design ger goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾. Skumkärnan är tillverkad i kallskum med hög densitet vilket bidrar till en lång livslängd.

Optimal 5zon® BM levereras med hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁵⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och fästband i resår.

Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert
2009.
⁽³⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁴⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁵⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/
trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal 5zon® BM