Optimal 5zon®

En flexibel ersättningsmadrass för alla typer av vårdmiljöer

Optimal 5zon® används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Optimal 5zon® är en mjuk och flexibel ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® erbjuder goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾ och är utrustad med vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Det mjuka och elastiska hygienöverdraget är ångpermeabelt(3), vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁶⁾. Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁶⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert
2009.
⁽³⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁴⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁵⁾ Patentnummer 008522741.
⁽⁶⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/
trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal 5zon®