CuroCell® IQ

För en värld utan trycksår

Som ett steg mot vår vision, att tillsammans med vården eliminera trycksår, presenterar vi ett automatiskt luftmadrassystem med användarvänlighet i fokus. Vårt prisbelönta system gör det möjligt för oss att samarbeta med vårdgivare runt om i världen för att individanpassa vården och bidra till att förbättra hälsoekonomin. 

Med CuroCell® IQ introducerar vi ett användarvänligt system som automatiskt anpassar sig efter varje individ. 

Med automatik och användarvänlighet i fokus

CuroCell® IQ är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Systemet identifierar vårdtagaren och anpassar sig automatiskt efter varje individ, vilket möjliggör en individanpassad vård samt bidrar till en minskad arbetsbelastning för vårdgivaren.

CuroCell® IQ har en automatisk kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt som är utvecklad i syfte att förenkla hanteringen för vårdgivaren.

God komfort

Kontrollenheten hos CuroCell® IQ är förinställd med det pulserande komfortläget, som erbjuder en god komfortnivå och en effektiv tryckavlastning⁽¹⁾⁽²⁾. Sömn, i kombination med en lugn och tyst miljö, är nyckelfaktorer för återhämtning och ökat välbefinnande⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

CuroCell® IQ är utvecklad för att erbjuda låga ljud- och vibrationsnivåer i syfte att uppnå goda förutsättningar för en bra sömn och återhämtning.

Systemet är utrustat med Air Flow Controlᵀᴹ vilket gör att madrassen återanvänder luften i systemet. Funktionen ger en konstant temperatur i madrassen samt tysta, lugna och stabila luftflöden.

En pålitlig lösning

CuroCell® IQ är ett automatiskt system designad för säkerhet och effektivitet. Kontrollenheten är utrustad med aktiva sensorer, som kontinuerligt reagerar på lägesändringar och anpassar trycket, utan behov av manuella inställningar eller justeringar.

Genom att automatiskt erbjuda en lösning för varje individ bidrar CuroCell® IQ till en minskad manuell hantering för vårdgivaren samt en god komfort och säkerhet för vårdtagaren.

1) Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three
mattress modes. Report from University of Southampton, 2018.
2) Raepseat C. et. al. J Wound Ostomy Continence Nurs 2021 Mar-Apr 01;48(2).
3) Hagerman I et al., "Influence of intensive coronary care acoustics on the quality of care and physiological state of patients", Int J Cardiol. 2005 Feb 15;98(2):267-70
4) Hsu et al., "Noise pollution in hospitals: Impacts on patients", J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol 19, no 7, p301-309
5) Johansson et al., "The sound environment in an ICU patient room - a content analysis of sound levels and patient experiences", Intensive and Critical
Care Nursing Journal, Oct 2012, 28(5), p.269-279
CuroCell® CX15
CuroCell® CX15

Lägre bäddhöjd med CX15

CuroCell® CX15 är en komplett ersättningsmadrass med en lägre bäddhöjd som passar de allra flesta sjukhussängar.

Madrassen är fullt kompatibel med flera av våra intelligenta kontrollenheter, så använder du redan CuroCell® IQ, A4 eller M4 kan du ansluta kontrollenheten även till dessa.

CuroCell® IQ är utvecklad med det pulserande komfortläget

Baserat på goda kliniska resultat kombinerat med dokumenterad god komfort är CuroCell® IQ utvecklad med det pulserande komfortläget. Kontrollenheten är förinställd med det pulserande läget vilket ger goda förutsättningar till en individanpassad vård.

Med det förinställda pulserande läget som automatiskt anpassar sig efter varje individ, gör det CuroCell® IQ till vår mest användarvänliga kontrollenhet.

1) Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).
2) Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Report from University of Southampton, 2018.

Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts.⁽¹⁾⁽²⁾

En innovativ och flexibel lösning

En komplett lösning för individanpassad vård

CuroCell® IQ erbjuder en lösning för både vårdtagare, vårdgivare och vårdenheter, och som inkluderar värden utöver produktens faktiska egenskaper. I arbetet med att eliminera trycksår krävs kvalitativa medicintekniska produkter i kombination med specialiserade tjänster för att skapa en helhet. CuroCell® IQ är utvecklad i syfte att bidra till en enkel
och effektiv hantering för att möjliggöra en individanpassad vård.

Ingen vårdtagare är den andra lik och möjligheten till individanpassade lösningar är i fokus vid utvecklingen av våra tryckavlastande madrasser. För att täcka olika behov har vi utvecklat CuroCell® IQ som är kompatibel med fem olika madrasser. Detta möjliggör för vårdenheter att investera i flera typer av madrasser för olika behov, som alla är kompatibla med samma kontrollenhet.

Prisbelönt design

Care of Swedens automatiska produkter har blivit internationellt prisade för sin ingenjörskonst.

Lär dig mer om CuroCell® IQ

Upptäck alla fördelar med CuroCell® IQ! I vår broschyr har vi samlat allt du behöver veta, komplett med hänvisningar till kliniska tester och en djupare beskrivning av funktionaliteten.