Fördjupningssidor

CuroCell® A4

CuroCell® A4

CuroCell® A4 är ett automatiskt växeltryckssystem som är utvecklat för att ge vårdtagaren en god komfort och samtidigt bidra till att spara tid och resurser i arbetet med att förebygga trycksår.

Läs mer

CuroCell® IQ

CuroCell® IQ

CuroCell® IQ är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Systemet identifierar vårdtagaren och anpassar sig automatiskt efter varje individ, vilket möjliggör en individanpassad vård samt bidrar till en minskad arbetsbelastning för vårdgivaren.

Läs mer