Optimal Hygientopp

Slitstarkt madrasskydd med bra passform & följsamhet

Optimal Hygientopp är utvecklad för vårdens behov och passar även i hemmiljö.

Optimal Hygientopp är ett enkelt, slitstarkt och funktionellt madrasskydd med bra passform och följsamhet. Optimal Hygientopp är avtagbart och har en god hygienisk standard⁽¹⁾⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är vätske- och lufttätt och är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

REFERENSER
⁽¹⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård
och behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/
hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07)
⁽²⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

Dokument och manualer för Optimal Hygientopp