CuroCell® S.A.C

Sittdyna för god komfort

CuroCell® S.A.C. är en statisk sittdyna med luft. Den har en god komfort och används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾.

Den är förfylld och enkel att hantera. Det hållbara och mjuka materialet, anpassad för långvarig användning, ger en bra kombination av komfort och stöd.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pessure Ulcer Advisory Panel, National
Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure
Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/
Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

Dokument och manualer för CuroCell® S.A.C