CuroCell® A4 CX10, CX15, CX20

Växeltryckssystem med automatik*. Madrasserna är kompatibla med flera kontrollenheter.

CuroCell® A4 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4 samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

*CuroCell® A4 har en kontrollenhet med inbyggda sensorer som med hjälp av vår egenutvecklade mjukvara baserad på AI anpassar madrassens inre tryck baserat på vårdtagarens vikt, längd, läge och förändring av position. Detta innebär att ingen manuell åtgärd behöver göras för att påverka madrassens inre tryck anpassat för vårdtagaren.

Kontrollenheten är utrustad med det pulserande läget. I det pulserande läget kombineras fördelarna med konstant lågt tryck (minskat maximalt tryck) med det pulserande lägets tryckavlastande effekt. Pulserande läge innebär att trycket alternerar och celler töms, men inte helt. Detta ger lägre maximalt tryck mot huden och en mindre rörelse i madrassen, vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet. Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁵⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

Läs produktbroschyren
Läs mer om produkten

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pessure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾: ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/
trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽⁵⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁶⁾ ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and
sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”
⁽⁷⁾ Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).
⁽⁸⁾ Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and
physiological responses to prolonged lying postures during three mattress
modes. Report from University of Southampton, 2018.