Shows Cells on an air mattress

Innovation

Med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov innebär att vi ständigt måste jobba för att utveckla våra lösningar för att stå redo att möta morgondagens behov. Med innovation i fokus jobbar vi varje dag för att utveckla morgondagens lösningar.  

Innovation på hemmaplan

Sverige och världen står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov. Det är därmed av stor vikt att ta tillvara på de möjligheter som medicinteknik kan erbjuda i form av effektiviserade vårdprocesser och behandlingsmetoder, eller utvecklad diagnostik och prevention.⁽¹⁾

Här är några exempel på de forskning- och utvecklingsprojekt som vi initierat och genomfört under de senaste åren. 

⁽¹⁾Swedish Medtech

Air Flow Control

Air Flow Controlᵀᴹ är en teknik som förser madrassen med en konstant temperatur. Luften i cellerna återanvänds vilket ger lägre energiförbrukning, låga ljud-och vibrationsnivåer samt en god användarkomfort.

Pack & Go®

Med Pack&Go®-funktionen räcker det att trycka på en knapp för att tömma madrassen på luft. Vårdpersonal kan enkelt packa ihop madrassen utan att manuellt behöva pressa luften ur använda och kontaminerade produkter.

Lansering av autonoma luftmadrassystem

Våra egenutvecklade system som exempelvis CuroCell® A4 & CuroCell® IQ är utvecklade med innovativ teknik för att systemen ska vara enkla och säkra att arbeta med. Kontrollenheterna anpassar inställningarna automatiskt efter vårdtagarens vikt, längd och position vilket innebär att det inte krävs några manuella justeringar. Madrasserna i CuroCell®-serien är designade för att minska påverkan från skjuvkrafter och att ge ett bra mikroklimat, samt bidra till en minskad arbetsbelastning för vårdgivaren. De automatiska systemen är utvecklade för att ge vårdtagaren god komfort samtidigt som de bidrar till att spara tid och resurser i vården.  

En kontrollenhet kompatibel med flera madrasser 
A4/IQ/M4-serien består av fem olika madrasser anpassade efter varje specifik vårdsituation, där samtliga madrasser är kompatibla med en och samma kontrollenhet. Detta innebär att en och samma kontrollenhet kan användas för flera olika vårdbehov.  

Studie på Konstant lågt tryck

I denna multicenterstudie studerades trycksårsutvecklingen vid användandet av madrassystemet CuroCell S.A.M.® PRO i 12 belgiska vårdhem för en högriskpopulation.

Under studien observerades den kumulativa incidensen av trycksårskategori 2-4 under en period av 30 dagar, med hjälp av en reaktiv luftmadrass, på vårdhem där boende är i riskzonen för att utveckla trycksår. Det sekundära syftet med studien var bland annat att värdera sköterskor och brukares upplevelse och uppfattning av madrassens komfort.

IWJ – Pressure ulcer Cat. II-IV incidence on the CuroCell S.A.M. PRO powered reactive air support surface in a high-risk population: A multicentre cohort study in 12 Belgian nursing homes

Studie på det pulserande läget

En klinisk publicerad studie, utförd tillsammans med universitetet i Gent, omfattande 40 vårdtagare med högrisk för att få trycksår, bosatta på 10 olika äldreboenden i Belgien. Studien visade en god klinisk effekt av det pulserande läget. Deltagarna i studien var uppdelade i två grupper och man utvärderade både förebyggande och behandlande effekt, samt komfort. Uppföljningsperioden var 30 dagar.

Endast ett trycksår utvecklades i samband med användning av det pulserande läget, vilket ger en relativt låg sammanlagd trycksårsincidens och madrassen upplevdes av användarna att vara både tystgående och bekväm. I den behandlande gruppen inkluderades vårdtagare med befintliga trycksår. Läkningen följdes upp dagligen och efter 30 dagar hade alla trycksår utom ett förbättrats och fyra sår hade läkts helt.

JWOCN – A Fully automated Pulsating Support System for Pressure Injury Prevention and Treatment in 10 Belgium Nursing Homes

Läs mer