Våra värderingar

Hållbarhet / Så jobbar vi / Våra värderingar

 

Care of Sweden värnar om långsiktighet, trygghet och en bra miljö för våra anställda. Företagskulturen tar avstamp i våra värdeord: Kunskap, Glädje och Omtanke.

Med våra värdeord som ledstjärna

Care of Sweden grundades 1999 och har sedan dess byggts upp med en stark värderingsstyrd företagskultur, och med tydliga riktlinjer och mål på ägarnivå för hur verksamheten ska bedrivas. Ambitionen är att medverka till en långsiktig vidareutveckling av företaget inom dess verksamhetsområde.

För en hållbar framtid

Verksamheten ska utvecklas med en tillväxt på minst 15% per år och med en fortsatt bibehållen lönsamhet. Genom att bedriva en lönsam verksamhet ger det oss möjlighet att expandera och investera i vidareutveckling av verksamheten. Samtidigt ska verksamheten bedrivas på en sund risknivå som både säkerställer och utmanar övergripande ägarmål.

Företaget ska verka för en hållbar framtid, vilket ska genomsyra hela verksamheten.

Läs mer om hur vi jobbar: