Leverantörer

Hållbarhet / Så jobbar vi / Leverantörer

För oss är det av största vikt att våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga med att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten. Detta innebär att vi behöver ha god kontroll även över hela vår leverantörskedja.

Uppförandekod

Vår ambition är att samarbeta med leverantörer med hållbara och ansvarsfulla arbetsförhållanden, för att säkerställa att våra produkter produceras på ett sätt som är bra för både människa och miljö.

Vår uppförandekod (Code of conduct) gäller både för oss som är medarbetare och för våra leverantörer.

Systematisk uppföljning

På Care of Sweden arbetar vi för att systematiskt identifiera, minska och följa upp leverantörsrisker, och vår uppförandekod lyfter tydliga förväntningar på våra leverantörer vad gäller både miljö och socialt ansvar. Detta säkerställer vi genom att genomföra externa granskningar hos våra leverantörer.

Läs mer om hur vi jobbar: