Klimat och miljö

Hållbarhet / Så jobbar vi / Klimat och miljö

På Care of Sweden vill vi agera för klimatet genom hela vår verksamhet. I enighet med vår miljöpolicy jobbar vi för att skydda miljön, förebygga föroreningar och bidra till en sund samhällsutveckling som gynnar både människa och natur. 

Certifierat miljöarbete

Vi ser miljöfrågor ur ett helhetsperspektiv där vi arbetar in våra produkter och tjänsters livscykler i våra processer och aktiviteter, vilket bidrar till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.  

Vi övervakar våra miljöaspekter, som tillsammans med en omvärldsbevakning ger ett ramverk för att kunna sätta våra miljömål, vilket ger oss möjlighet att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vårt miljöarbete följer och är certifierat enligt ISO 14001 

Läs vår miljöpolicy

Ett kontinuerligt förbättringsarbete

För att våra produkter ska transporteras på ett sätt som värnar om vår miljö jobbar vi aktivt för att utveckla våra leveransmetoder. Vi jobbar för att minska leveranser via flyg och ersätta dessa med båt. För större leveranser som distribueras i containrar jobbar vi för att optimera frakten genom att ha som målsättning att alltid fylla dessa inför leverans. 

Digitalisering

I en värld där digitalisering etableras i en allt större utveckling skapar det möjligheter att genomföra aktiviteter som bidrar till en minskad påverkan på miljön. Att undvika onödiga resor till förmån för digitala möten är ett exempel, att åka in färre dagar till kontoret till förmån för att kunna arbeta hemifrån är ett annat.

Resor

Vårt mål är att vi ska resa så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till miljön, vilket också utgör grunden i vår resepolicy. Vår resepolicy innehåller riktlinjer gällande personalens resor såväl i tjänsten som till och från arbetet utifrån en kostnads-och miljöaspekt.  

Med kostnadseffektivitet innebär att vi ska planera vårt resande och om möjligt använda digitala mötesforum. Tjänsteresor ska genomföras med hänsyn till miljöpåverkan samt att det sker på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. 

Under år 2020 orsakade resor i tjänsten med företagets bilpark ett Co2-utsläpp på 34 329kg Co2. För att vända denna siffra och bidra till en positiv trend gällande Co2-utsläppen byter vi ut hela vår bilpark under hösten 2021 mot mer klimatsmarta hybridbilar. Genom att uppdatera vår bilpark räknar vi med en minskning av Co2-utsläpp på upp till hälften.

Läs mer om hur vi jobbar: