Individualised care with CuroCell® IQ

Framtidens tryckavlastning

Som ett nästa steg i arbetet med att tillsammans med vården eliminera trycksår, presenterar vi ett luftmadrassystem som tar automatik till en ny nivå. Vårt prisbelönta och intelligenta system gör det möjligt för oss att samarbeta med vårdgivare runt om i världen för att individanpassa vården och förbättra hälsoekonomin. Med CuroCell® IQ introducerar vi ett nyutvecklat system med hög intelligens och användarvänlighet, för bästa möjliga vård.

Intelligens och omtanke

Nya CuroCell® IQ erbjuder enkelhet när den är som bäst. Systemet identifierar brukaren och anpassar sig automatiskt efter varje individ, vilket möjliggör en individanpassad vård för brukaren samt en lättare arbetsbelastning för vårdgivaren. Det gör CuroCell® IQ till en god investering för vårdenheter runt om i världen.

Ökad komfort

Kontrollenheten hos CuroCell® IQ är förinställd med vårt nyutvecklade Pulserande läge, som erbjuder en dokumenterat hög komfortnivå och en effektiv tryckavlastning⁽¹⁾⁽²⁾. Sömn, i kombination med en lugn och tyst miljö, är nyckelfaktorer för återhämtning och ökat välbefinnande⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾. CuroCell® IQ är utvecklad för att erbjuda mycket låga ljud- och vibrationsnivåer för att kunna uppnå bästa möjliga förutsättningar för en god sömn.


Systemet är utrustat med Air Flow Controlᵀᴹ vilket gör att madrassen kan återanvända luften i systemet. Funktionen ger en konstant temperatur i madrassen samt tysta, lugna och stabila luftflöden.

1) Peter Worsley, Dr Luciana Bostan and Professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Unpublished manuscript. University of Southampton, 2018.
2) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B., Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system
(CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Unpublished manuscript. Gent University, 2019.
3) Hagerman I et al., "Influence of intensive coronary care acoustics on the quality of care and physiological state of patients", Int J Cardiol. 2005 Feb 15;98(2):267-70
4) Hsu et al., "Noise pollution in hospitals: Impacts on patients", J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol 19, no 7, p301-309
5) Johansson et al., "The sound environment in an ICU patient room - a content analysis of sound levels and patient experiences", Intensive and Critical Care Nursing Journal, Oct 2012, 28(5), p.269-279

En pålitlig lösning

Med CuroCell® IQ erbjuder vi ett helautomatiskt system med en ny nivå av säkerhet och effektivitet. Kontrollenheten är utrustad med aktiva sensorer, som kontinuerligt reagerar på lägesändringar och anpassar trycket, utan behov av manuella inställningar eller justeringar.

Genom att alltid erbjuda en effektiv lösning för varje individ i alla situationer ger CuroCell® IQ mindre manuell hantering för vårdpersonalen och en ökad säkerhet för brukaren. Detta är vad vi menar med individanpassad vård.

CuroCell® CX15 - Ersättningsmadrass med lägre bäddhöjd

CuroCell® CX15 är en komplett ersättningsmadrass med en lägre bäddhöjd som passar de allra flesta sjukhussängar.

Madrassen är fullt kompatibel med flera av våra intelligenta kontrollenheter, så använder du redan CuroCell® IQ, A4 eller M4 är det bara att koppla in.

Kliniska studier påvisar fördelar med det Pulserande läget

Vi har gjort CuroCell® IQ till vår mest intelligenta, men ändå vår mest användarvänliga kontrollenhet hittills. Kontrollenheten är förinställd på det Pulserande läget, vilket ger goda förutsättningar till en individanpassad vård. Det Pulserande läget erbjuder en hög komfortnivå och effektiv tryckavlastning⁽¹⁾⁽²⁾, fördelar som har bevisats genom omfattande kliniska studier. Resultaten från dessa studier visar på stora fördelar av att använda det Pulserande läget.

Effektivt val för ett jämnt blodflöde i brukarens vävnad

En studie gjord vid University of Southampton⁽¹⁾ visar att det Pulserande läget, med dess mjuka växlingar, ökar komforten och garanterar ett jämnt blodflöde i brukarens vävnad. Luftcellernas mjuka växlingar efterliknar kroppens naturliga rörelser, vilket ger en stabil, lugn och komfortabel upplevelse.

Bevisad både förebyggande och behandlande effekt

En studie gjord vid Gent University⁽²⁾ bekräftar att den kumulativa trycksårsincidensen i samband med användning av det Pulserande läget var så låg som 2,5%. Resultaten indikerade att de befintliga trycksåren i kategori 3 eller 4 inte förvärrades och även läkte under användning av det helautomatiska Pulserande läget. Sammantaget bedömdes komforten hos det Pulserande läget som mycket bra till utmärkt av både brukare och vårdgivare.

1) Dr Peter Worsley, Dr Luciana Bostan and Professor Dan Bader. Investigation of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes. Unpublished manuscript. University of Southampton, 2018.
2) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B., Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system (CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Unpublished manuscript. Gent University, 2019.

Flexibilitet och innovation, för bästa möjliga vård

En komplett lösning för individanpassad vård

CuroCell® IQ erbjuder en komplett lösning för brukare, vårdgivare och vårdenheter, och inkluderar värden utöver produktens faktiska egenskaper. I arbetet med att eliminera trycksår krävs intelligenta medicintekniska produkter i kombination med specialiserade tjänster för att skapa en helhet. Med CuroCell® IQ kan vi erbjuda enkel och effektiv hantering i kombination med minskade logistik- och distributionskostnader.


Ingen brukare är den andra lik och de olika behoven har påverkat utvecklingen av våra tryckavlastande madrasser. För att täcka dessa behov så har vi utvecklat CuroCell® IQ som är kompatibel med fem olika madrasser. Det gör de möjligt för vårdenheter att investera i flera storlekar som alla är kompatibla med samma kontrollenhet.

Prisbelönt teknik

Care of Swedens helautomatiska produkter har blivit internationellt prisade för innovativ ingenjörskonst och utmärkt prestanda.

 

 

Vill du veta mer? Ladda ner vår produktbroschyr för att läsa mer.