Våra riktlinjer / Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Care of Sweden tillverkar och levererar medicintekniska produkter och tjänster av
hög kvalitet. Våra produkter förebygger och används som hjälpmedel för att behandla
trycksår. Patientsäkerheten är alltid i fokus och vi är riskmedvetna i framtagning av
produkter och utveckling av processer.

Vi utgår från kundens behov och eftersträvar alltid hög kvalitetsnivå på våra
produkter och tjänster. Vi utnyttjar våra standarder och har i och med det förbundit
oss till att skapa stabila och effektiva processer som uppfyller adekvata krav som
ställs på vår organisation.

Kunskap, omtanke och glädje är ledord i hela vår verksamhet och vi arbetar
medvetet med att utveckla relationer, såväl internt som externt.
Vårt kvalitetsarbete bygger på väl fungerande kommunikation och vårt gemensamma
ansvar.