Våra riktlinjer

Här finns alla våra riktlinjer samlade som vi på Care of Sweden förhåller oss till i vårt arbete.

Personuppgiftspolicy

Care of Sweden AB är öppna med vilka data vi samlar in och i vilket syfte. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du kan känna dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

Läs mer

Cookiepolicy

Care of Swedens webbplats använder cookies. I enlighet med gällande lagkrav för elektronisk kommunikation måste alla som besöker vår webbplats veta att webbplatsen innehåller cookies och dess syfte samt hur man blockerar cookies.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Care of Sweden tillverkar och levererar medicintekniska produkter och tjänster av hög kvalitet. Våra produkter förebygger och används som hjälpmedel för att behandla trycksår. Patientsäkerheten är alltid i fokus och vi är riskmedvetna i framtagning av produkter och utveckling av processer.

Läs mer

Miljöpolicy

För oss på Care of Sweden är det viktigt att skydda miljön, förebygga föroreningar och bidra till en sund samhällsutveckling som gynnar både människa och natur.

Läs mer