För dig som arbetar i vården

En del av vårdteamet

Insikten att våra medicintekniska hjälpmedel gör skillnad för tusentals patienter varje dag gör oss förstås mycket stolta – samtidigt vet vi att det är vårdpersonalen som med hårt arbete och stort hjärta tar hand om patienterna, varje dag. Care of Sweden vill bidra till er fortsatta framgång och erbjuder vår kunskap och material.

 

Vi gör ditt jobb enklare

Att förebygga och behandla trycksår kräver kunskap och hjälpmedel. Vi vet att det är mycket att hålla reda på och samtidigt följa med i kunskapsuppdateringar. 

Handlingsplan Trycksår är en guide till hur du kan förebygga, identifiera och behandla trycksår i praktiken. Den innehåller uppdaterad kunskap och ger dig möjligheten att på ett enkelt och sätt förbättra din kunskap, ge vårdtagaren rätt behandling och samtidigt spara resurser i vården.

Positionering

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas.

Vår Handbok Positionering ger dig konkreta tips på hur du arbeta med positioneringskuddar som ett hjälpmedel mot trycksår. Positioneringskuddar hjälper dig också avlasta och ge stöd vid bland annat omläggning och skötsel.

Fakta om trycksår

Trycksår är vävnadsskador i huden som uppstår på grund av otillräcklig blodförsörjning. De kan utvecklas över hela kroppen, men är vanligast på ställen där ben ligger nära huden, eftersom belastningen där blir koncentrerad till små hudytor. Typiska ställen för trycksår är därför korsben, hälar, höftbenskammar, sittbensknölar och fotknölar.

Trycksår utvecklas ofta ur tryckskador, som uppstått när en person legat eller suttit i samma ställning för länge. Sådana tryckskador kan uppkomma både i hemmet, under transporter och vid boende eller besök på institutioner och sjukhus.

Att äta och dricka för dåligt är en annan riskfaktor för att utveckla trycksår, eftersom ett bra näringsintag krävs för både sårläkning och för skydd mot infektioner.

Trycksår klassificeras i fyra kategorier enligt EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)

Kategori I

Hudrodnad som inte bleknar vid tryck, hel hud.

Kategori II

Delhudsskada, litet sår eller blåsa genom överhud och läderhud.

Kategori III

Fullhudsskada, genom överhud, läderhud ner i fettvävnaden, ej engagemang av muskler/leder. Djupet kan variera beroende på anatomisk lokalisation.

Kategori IV

Djup fullhudsskada, genom alla hudlager, involverar muskler eller senor. Djupet kan variera beroende på anatomisk lokalisation.

Icke klasificerbart trycksår: okänkt sårdjup

Fullhudsskada där sårbotten är täckt av död vävnad. Djupet kan inte avgöras förrän tillräckligt med nekros och/eller fibrin tagits bort.

Misstänkt djup hudskada: okänt sårdjup

Lila eller rödbrunt lokaliserat område med missfärgad intakt hud eller blodfylld blåsa som uppstått på grund av tryck, och/eller skjuv som medfört skada på underliggande vävnad.