För dig som är beslutsfattare

Förebygg trycksår och spara pengar

Trycksår är inte bara en smärtsam upplevelse för den som drabbas. De stjäl också stora resurser för hälso- och sjukvården, både vad gäller arbetstimmar och direkta kostnader. 9 av 10 trycksår kan undvikas med förebyggande åtgärder för hud, näring, lägesändring, utbildning och underlag.

Vi kan hjälpa dig med rätt beslutsunderlag och med välgrundade fakta som hjälper dig att planera och göra rätt inköp. Vi har omvandlat vår erfarenhet och kunskap till redskap för dig som planerar vården. Med våra produkter och tjänster har du rätt grund att stå på. Minska lidandet och räkna hem investeringen direkt.

Vi har tagit fram en Hälsoekonomisk guide baserad på fakta och verkliga hälsoekonomiska data från Sverige så att du enkelt kan få en överblick över trycksår- och madrassekonomi.

Beräkningar för just din situation

Vi har tillsammans med Nordic Health Economics tagit fram en rapport ”Trycksår i Sverige – kostnadskonsekvenser inom slutenvården” som innefattar en modell som bryter ner kostnaderna till specifika vårdnivåer och medicinska specialistområden.

Med hjälp av modellen kan du se hur mycket hälso- och sjukvården kan spara genom att införa trycksårsförebyggande madrasser, dels på nationell nivå, dels på klinik- och avdelningsnivå.  Modellen bryter ner kostnader för trycksår till specifika vårdnivåer och väger in effekten av förebyggande insatser i form av tryckutjämnande madrasser. Du får möjligheten att tydliggöra konstandskonsekvenser och se hur en potentiell investering i våra madrasser kan spara er resurser på både låg och kort tid.

Det finns alltså ekonomiska incitament att ha full beläggning av förebyggande madrasser. Samtidigt som det självklart är spar patienten stort lidande.

Hör av dig till oss för att ta del av modellen och få en unik beräkning för just din avdelning.

Se över era madrasser

Kontinuerlig madrassinventering är ett effektivt sätt att vara rustad mot trycksår. Genom att utföra en inventering ser du omgående om madrasser behöver bytas ut av på grund av bristande hygien eller funktion.

 

Till Madrassinventering