Madrassinventering

Förbrukade madrasser kan skapa lidande och ökade kostnader

Syftet med en madrassinventering är att belysa statusen på madrassbeståndet, samt att skapa en handlingsplan om hur hanteringen av madrasser ska planeras. Genom att utföra en regelbunden madrassinventering kan du planera inköp och service för att verksamheten skall kunna planera sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Här hittar du allt du behöver inför en madrassinventering.

Läs broschyren

Boka digital utbildning

Boka digital utbildning

En regelbunden madrassinventering höjer den hygieniska standarden genom att man i ett tidigt skede kan kassera eller ersätta madrasser som inte uppfyller kraven. Men ibland kan det vara svårt att komma igång - boka en digital utbildning så hjälper vi dig!

Boka här