Madrassinventering

Förbrukade madrasser skapar lidande och ökade kostnader

Syftet med en madrassinventering är att belysa statusen på madrassbeståndet, samt att skapa en handlingsplan om hur hanteringen av madrasser ska planeras. Genom att utföra en regelbunden madrassinventering kan du planera inköp och service för att verksamheten skall kunna planera sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Här hittar du allt du behöver inför en madrassinventering.

Resultat av madrassinventeringar

Resultat av madrassinventeringar

Patientens egen upplevelse och lidande om denna drabbas av trycksår kan aldrig räknas i pengar, men ett minskat lidande, ökande livskvalitet och bättre komfort är några av de faktorer som innefattas i begreppet ”god vård”. Här hittar du en rapport om resultat och slutsater av vårt arbete med madrassinventeringar.

Boka madrassinventering

Boka madrassinventering

En regelbunden madrassinventering höjer den hygieniska standarden genom att man i ett tidigt skede kan kassera eller ersätta madrasser som inte uppfyller kraven. Kontakta oss så bestämmer vi ett upplägg som passar er.