Madrassinventering

Förbrukade madrasser skapar lidande och ökade kostnader

Syftet med en madrassinventering är att belysa statusen på madrassbeståndet, samt att skapa en handlingsplan om hur hanteringen av madrasser ska planeras. Genom att utföra en regelbunden madrassinventering kan du planera inköp och service för att verksamheten skall kunna planera sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Här hittar du allt du behöver inför en madrassinventering.

Läs broschyren

Kontakta oss för vägledning

Kontakta oss för vägledning

En regelbunden madrassinventering höjer den hygieniska standarden genom att man i ett tidigt skede kan kassera eller ersätta madrasser som inte uppfyller kraven. Men det kan svårt att veta hur man kommer igång. Kontakta oss gärna för hjälp och vägledning. 

Kontakta oss