Talare 2019

VAD ÄR TRYCKSÅR OCH VAD KOSTAR DET? FOKUS PÅ HUDBEDÖMNING

Ulrika Källman, leg ssk MD, Forsknings- och utvecklingsledare.
Utvecklingsstaben, Södra Älvsborgs sjukhus. Ledamot i EPUAP och SSiS

Oavsett vart du är i vårdkedjan är det viktigt att kunna avgöra vad som är trycksår och inte för patientens vård och behandling, men också för kvalitetsuppföljning av given vård. Ulrika leder framgångsrikt Södra Älvsborg Sjukhus trycksårsförebyggande arbete med en nollvision om trycksår. Du får med dig viktiga parametrar att ta hänsyn till i en bedömning, vilka kvalitetsbristkostnader som trycksår leder till och hur du kan utveckla din organisations förbättringsarbete.

 

PATIENTSÄKERHET ÄVENTYRAS AV VÅRDSKADOR SOM INTE FÖREBYGGS

Eila Sterner. Med Dr, leg sjuksköterska Kvalitetssamordnare, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge/Solna.

Trycksår i sig skapar ett stort lidande och resursförbruk men kan också leda till infektioner och sepsis. Eila är disputerad sjuksköterska inom området att förebygga trycksår och menar att det är viktigt med förbättringsområden som snabbt kan bidra till en positiv omvårdnadsutveckling. Dit hör val av madrass och att vårda madrassen korrekt. Eila ger dig konkreta tips från evidensbaserad forskning kring hur ni som organisation kan skapa långsiktiga vinster med madrasser, dess hygien och funktion.

VÄRDET AV (INTE KOSTNADEN FÖR) MEDICINSK UTRUSTNING

Petrus Laestadius. vice vd Swedish Medtech

Swedish MedTech vill utveckla vården med innovativa, patientsäkra behandlingsmetoder. Att investera i modern medicinteknik leder till en säkrare och effektivare vård och omsorg, vilken ger mer hälsa för pengarna. ”Trycksår för med sig stora konsekvenser för den drabbade, men även för vården och vårt samhälle i stort. Ett trycksår kategori 2 kräver bland annat personaltid om 7 timmar/dygn – tid som skulle kunna användas till annat. Att förebygga trycksår spar med andra ord både tid och pengar. Petrus visar värdet av hur enkel och långsiktig planering kan spara stora resurser på både lång och kort sikt”.

VAD KRÄVS FÖR ATT LYCKAS MED TRYCKSÅRSFÖREBYGGANDE ARBETE PÅ AVDELNINGSNIVÅ?

Sari Karhu, vårdenhetschef, Kirurg- och Öronavdelning, Södra Älvsborgs sjukhus Borås. Lovisa Johansson, undersköterska, Kirurg- och Öronavdelning, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Sari har framgångsrikt lett sin avdelning i arbetet att minska antalet trycksår och delar med sig av erfarenhet och framgångsfaktorer som Vårdenhetschef. Du får tips på hur du kan utmana etablerade arbetssätt och hur du kan leda din avdelning genom att få med hela avdelning på tåget. Du får även svar på tesen ”Varför gör man inte som man säger, man gör som man blir visad” och en djupare inblick i avdelningens arbetssätt med Lovisas direkta erfarenheter.

FRÅN SÄMST TILL BÄTTRE – HUR FÅR MAN HELA ORGANISATIONEN ATT ARBETA MED FÖRBÄTTRINGSARBETE RUNT TRYCKSÅRSPREVENTION?

Lena Gunningberg, sjuksköterska, professor i vårdvetenskap, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och vårdkvalitetsavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

I mars 2018 hade Akademiska sjukhuset den högsta punktprevalensen i landet och sedan mätningen startade 2002. Lena kommer konkret visa Vårdkvalitetsavdelningens förbättringsarbete för trycksårsprevention 2018 som lett till en markant förbättring. Du får veta hur man skapar engagemang genom hela organisationen och vilka faktorer som är viktiga för dig med en ledande befattning. Du får ta del av framgångstips och nycklar till hur ni kan lyckas med att förebygga trycksår i din organisation.

ATT LEVA ÄR MER ÄN ATT ÖVERLEVA

Kim Andersson, författare, föreläsare, innebandytränare, tvåbarnsfar, make och hundägare

Kim definierar sig själv som en allvarlig vårdskada. Från fullt levande till i det närmaste död. Allt under ett par dagar. Därefter resten av sitt liv på en tryckutjämnande madrass. Kim vet värdet av god sårbehandling och livsberikande hjälpmedel. Kim vet dessutom vad ett gott engagemang i arbetslivet innebär. Det kan bokstavligen innebära skillnaden mellan liv och död. Få med dig vikten av att just du kan göra skillnad genom att påverka. Med ärlighet, glädje och en stor portion humor kommer du få ta del av en historia som i bästa fall förändrar ditt liv.

Kim tar sig fram i livet med hjälp av elrullstol och personlig assistans efter en tragisk sjukdomshistoria. Idag har Kim skrivit två böcker och är en uppskattad föreläsare. Han har uppmärksammats mycket i media, bland annat genom medverkan i Nyhetsmorgon på TV4 och Efter tio med Malou.