R&D Manager

Vi söker en R&D Manager

Care of Sweden erbjuder hybridkontor men en viss närvaro på kontoret i Tranemo krävs, så du bör ha din bostadsort inom rimligt avstånd.

OM OSS
Care of Sweden är en svensk leverantör av medicintekniska produkter som används som hjälpmedel vid förebyggande och behandling av trycksår; däribland madrasser, sittdynor och positioneringskuddar.

”Våra kunder är kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela landet. Vi har även skapat oss en stark position på världsmarknaden.

På Care of Sweden strävar vi efter att eliminera trycksår genom vårt holistiska synsätt. Vi fokuserar inte bara på produkter, utan på att skapa en meningsfull förändring. Vårt mål är att leverera en helhetslösning för trycksårsprevention och samtidigt sprida kunskap.

Vi tror på att arbeta förebyggande för att minska lidande och påverka hälsoekonomin positivt. Genom vårt internationella fokus erbjuder vi spännande möjligheter att vara med och påverka globalt och göra verklig skillnad för människor runt om i världen.”

ROLLEN

ANSVARSOMRÅDEN

 • Du leder utvecklingsarbetet av Care of Swedens produkter utifrån Business Case som tas fram av produktledning och sedan vidare till R&D i form av ett utvecklingsuppdrag.
 • Du ansvarar för att produkterna utvecklas i linje med fastställda krav – såväl interna som externa.
 • Du är ytterst ansvarig för att verksamhetsområdet följer lagar, regler och når uppsatta mål.
 • Du sätter ihop relevanta utvecklingsteam beroende på vilka kompetenser som behövs i respektive projekt (interna och/eller externa resurser).
 • Du deltar i och leder förbättrings- och målarbetet som rör verksamheten.
 • Du har det övergripande ansvaret över processfrågor och förbättringsarbeten.
 • Du planerar, organiserar och strukturerar upp arbetet inom verksamhetsområdet – affärsplanering.
 • Du har ansvar för upprättandet av budget och styr verksamheten mot uppsatt budget.

Du rapporterar till Chief Operations Officer.

ARBETSUPPGIFTER

 • Driva och utveckla ledningssystemet och tillhörande processarbete tillsammans med processägare och ledning inom koncernen.
 • Driva förbättringsprojekt i organisationen.
 • Stöd till processägare i hantering av Kvalitetsstyrning och kvalitetskontroller.
 • Koordinera riskhantering mellan produkt och process.
 • Rutiner och processer för verksamhetsområdet samt dokumentation vid behov.
 • Planera och genomföra interna revisioner tillsammans med interna revisorer.
 • Stöd till organisationen i hantering av avvikelser, korrigerande åtgärder och förbättringar.
 • Följa upp, analysera och rapportera KPI: er samt förbättrings-och avvikelsehantering.

ÖNSKVÄRDA KOMPETENSER OCH EGENSKAPER

 • Erfarenhet av att leda ett team med ingenjörer. Civilingenjörsbakgrund är meriterande men inte ett krav.
 • 3–5 års erfarenhet av projektledning inom en reglerad bransch. Medicinteknik är meriterande men inte ett krav.
 • Goda ledaregenskaper.
 • En driven projektledare.
 • Framåtlutad och à jour med vad som händer inom den tekniska utvecklingen.

VAD ERBJUDER VI PÅ CARE OF SWEDEN?

Care of Sweden befinner sig i en mycket spännande fas med sikte på fortsatt tillväxt och internationell expansion. Företaget har etablerat en stark position på marknaden med innovativa och högkvalitativa produkter. I rollen som R&D Manager har du stora möjligheter att påverka den fortsatta framgången genom att på ett kreativt sätt bygga upp, forma och leda team för varje Business Case.

För en värld utan trycksår.

Låter detta intressant och kan vara något för dig? Varmt välkommen med din ansökan.

Läs mer och sök tjänsten hos Brice