Optimal Förlängningsdel

För förlängning av madrassen

Optimal Förlängningsdel används för att förlänga madrassen så att den passar i sängen. Förlängningsdelen ska placeras i huvudändan. Om madrassens överdrag har handtag eller remmar på kortsidan kan förlängningsdelen fästas i dessa med kardborrebanden. Om överdraget inte har något att fästa i, så placeras förlängningsdelen så att den hålls på plats mellan madrassen och sänggaveln. Bädda med lakan för ökad komfort.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt och är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

Optimal Förlängningsdel tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.

Förlängning av madrass med hjälp av Optimal Förlängningsdel är enbart en tillfällig lösning och ersätter inte en fullstor madrass.

REFERENSER
⁽¹⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
⁽²⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽³⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård
och behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/
hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal Förlängningsdel