CuroCell® UNO

Ett automatiskt och flexibelt växeltryckssystem med god komfort och funktionalitet

CuroCell UNO® används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾.

Kontrollenheten är utrustad med en stor och tydlig pekskärm som är enkel att använda. Madrassystemet reglerar självständigt och utan manuell justering madrassens inre tryck till olika värden baserat på vårdtagarens vikt och lägesändring. Ingen manuell åtgärd behöver göras för att påverka madrassens inre tryck.

Kontrollenheten är utrustad med det pulserande läget. I det pulserande läget kombineras fördelarna med konstant lågt tryck (minskat maximalt tryck) med det pulserande lägets tryckavlastande effekt. Pulserande läge innebär att trycket alternerar och celler töms, men inte helt. Detta ger lägre maximalt tryck mot huden och en mindre rörelse i madrassen, vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet. Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

CuroCell UNO® levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽⁵⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾: ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/
trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽⁵⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁶⁾ ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and
sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”
⁽⁷⁾ Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).
⁽⁸⁾ Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and
physiological responses to prolonged lying postures during three mattress
modes. Report from University of Southampton, 2018.

Dokument och manualer för CuroCell® UNO

Bruksanvisning