Artikelnr.: US101-080200-SE0000

CuroCell UNO

En ny generation tryckavlastande madrasser

CuroCell UNO® är en premiumprodukt som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4⁽¹⁾. Genom innovativ teknik lägger CuroCell UNO® grunden för en ny generation tryckavlastande madrasser.

Pumpen är helautomatisk och innehåller tre program – Alternerande, Pulserande och Konstant lågt tryck och anpassar sig utefter individen. Pumpen är utrustad med en stor och tydlig pekskärm som är enkel att använda. CuroCell UNO® levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget ”ångandas”⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(2): ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2015.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.
(4) SS-EN ISO 15496.

Specifikationer för CuroCell UNO

Höjd 20 cm
Funktion Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4⁽¹⁾
Rekommenderad brukarvikt 0-250 kg
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell UNO

Bruksanvisning