Artikelnr.: CC-1001

CuroCell Nova

Enkel & funktionell bäddmadrass

CuroCell Nova används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾. Det är en växeltrycksmadrass som passar många och är mycket enkel att hantera och sköta, en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en mycket god hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget ”ångandas”⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell Nova har luftceller i polyuretan med inbyggd hälfunktion.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, SS 876 00 19 “Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration – Våt”.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Specifikationer för CuroCell Nova

Höjd 13 cm
Funktion Förebyggande och vid behandling t o m kategori 2⁽¹⁾
Rekommenderad brukarvikt 0-150 kg
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell Nova