Artikelnr.:

CuroCell® M4 - CX10, CX15, CX16, CX20, OP10

Ett effektivt och flexibelt växeltrycksystem

CuroCell® M4 erbjuder enkelhet i kombination samtidigt som systemet på ett effektivt sätt bidrar till att förebygga och behandla trycksår till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® M4 har en intelligent kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Med kontrollenhetens viktinställning ställs lämpligt tryck in för respektive brukare.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
(2): ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO
16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126,
"performance requirements and tests methods for protective clothing
against infective agents".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

Specifikationer för CuroCell® M4 - CX10, CX15, CX16, CX20, OP10

Höjd 10 cm
Garanti 2 år