Artikelnr.:

CuroCell® IQ OP10

Intelligens och omtanke

CuroCell® IQ OP10 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾, samt oklassificerade trycksår. Systemet är utvecklat för att erbjuda enkelhet, med funktioner som mycket hög användarkomfort, minskad påverkan av skjuvkrafter och ett bättre mikroklimat.

Nya CuroCell® IQ OP10 identifierar brukaren och anpassar sig automatiskt efter individen. Kontrollenheten för förinställd på vårt nyutvecklade pulserande läge, som erbjuder en hög komfortnivå och effektiv tryckavlastning⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitét och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Överdragen är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER
(1)European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory
Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure
Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily
Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(2) EN ISO 11201 ”Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment -
Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(3) ISO 16603 ”Resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604
”resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, ”performance
requirements and tests methods for protective clothing against infective agents”.
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(5) ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and sound
energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an
enveloping measurement surface over a reflecting plane”.
(6) Dr Peter Worsley, Dr Luciana Bostan and Professor Dan Bader. Investigation of
the biomechanical and physiological responses to prolonged lying postures during
three mattress modes. Unpublished manuscript. University of Southampton, 2018.
(7) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B.,
Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system (CuroCell®
A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in 10 Belgian
nursing homes, International Wound Journal. Gent University, 2019.

Specifikationer för CuroCell® IQ OP10

Höjd 10 cm
Funktion Växeltrycksmadrass
Rekommenderad brukarvikt 0–160 kg
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell® IQ OP10

Bruksanvisning