Artikelnr.:

CuroCell® IQ CX20

Intelligens och omtanke

CuroCell® IQ CX20 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾, samt oklassificerade trycksår. Systemet är utvecklat för att erbjuda enkelhet, med funktioner som mycket hög användarkomfort, minskad påverkan av skjuvkrafter och ett bättre mikroklimat.

CuroCell® IQ CX20 identifierar brukaren och anpassar sig automatiskt efter individen. Kontrollenheten är förinställd på vårt nyutvecklade pulserande läge, som erbjuder en hög komfortnivå och effektiv tryckavlastning⁽⁶⁾⁽⁷⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitét och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Överdragen är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(2) EN ISO 11201 ”Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment -
Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(3) ISO 16603 ”Resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604
”resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, ”performance
requirements and tests methods for protective clothing against infective agents”.
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(5) ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and sound
energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an
enveloping measurement surface over a reflecting plane”.
(6) Dr Peter Worsley, Dr Luciana Bostan and Professor Dan Bader. Investigation
of the biomechanical and physiological responses to prolonged lying
postures during three mattress modes. Unpublished manuscript. University of
Southampton, 2018.
(7) Beeckman D., Van Hecke A., Verhaeghe S., Van Damme N., Manderlier B.,
Zwaenepoel E. The use of a fully automated pulsating support system
(CuroCell® A4 CX20) in pressure ulcer prevention and treatment: a clinical test in
10 Belgian nursing homes, International Wound Journal. Gent University, 2019.

Specifikationer för CuroCell® IQ CX20

Höjd 20 cm
Funktion Växeltrycksmadrass
Rekommenderad brukarvikt 0–250 kg
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell® IQ CX20

Bruksanvisning

Produktbroschyr