Artikelnr.:

CuroCell® IQ - CX10, CX15, CX16, CX20, OP10

Ett automatiskt och flexibelt växeltryckssystem med god komfort och funktionalitet

CuroCell® IQ används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4 samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att erbjuda enkelhet, med funktioner som god användarkomfort, minskad påverkan av skjuvkrafter och ett bättre mikroklimat.

CuroCell® IQ har en automatisk kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Madrassystemet reglerar självständigt och utan manuell justering madrassens inre tryck till olika värden baserat på vårdtagarens vikt och lägesändring. Ingen manuell åtgärd behöver göras för att påverka madrassens inre tryck.

Kontrollenheten är utrustad med det pulserande läget. I det pulserande läget kombineras fördelarna med konstant lågt tryck (minskat maximalt tryck) med det pulserande lägets tryckavlastande effekt. Pulserande läge innebär att trycket alternerar och celler töms, men inte helt. Detta ger lägre maximalt tryck mot huden och en mindre rörelse i madrassen, vilket bidrar till ökad komfort och stabilitet. Det pulserande lägets kliniska effekt har undersökts i vetenskapliga studier där både vävnadsgenomblödning, samt förebyggande och behandlande effekt mätts⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitét och säkerhet⁽⁴⁾. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁵⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Överdragen är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER
(1) European Pessure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International
Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
(2): ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604
“resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, "performance
requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".
(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/
trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(6) ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and
sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”
(7) Zwaenepoel, E., et al., Int Wound J, 2020 17(1).
(8) Worsley P, Dr Bostan L., Bader D. Investigation of the biomechanical and
physiological responses to prolonged lying postures during three mattress modes.
Report from University of Southampton, 2018.