Artikelnr.: CC-3530

CuroCell Cirrus 2.0

För smärtterapi & tryckavlastning

CuroCell Cirrus® 2.0 används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4 (0-230 kg) samt vid smärtterapi. Den används i alla typer av vårdmiljöer och placeras direkt på sängbotten.

CuroCell Cirrus® 2.0 kombinerar luft med skum som ger hög användarkomfort och tryckavlastning⁽²⁾. Genom sin vågliknande luftväxling lämpar den sig särskilt väl vid smärtterapi. Den integrerade hälfunktionen lindrar trycket på känsliga hälar.

Den tysta och lättanvända CuroCell Cirrus® pumpen har två olika inställningar, växlande och konstant lågt tryck. Pumpen är även utrustad med en sittfunktion vilket ger ökat stöd vid sittande läge. Det dubbla överdraget hjälper dessutom till att minska skjuveffekten vid rörelse i säng.

CuroCell Cirrus® 2.0 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget ”ångandas”⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.
(4) SS-EN ISO 15496.

Specifikationer för CuroCell Cirrus 2.0

Höjd 21 cm
Funktion Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4⁽¹⁾
Rekommenderad brukarvikt 0-230 kg
Fire Resistance Approval EN 597-1, -2
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell Cirrus 2.0