CuroCell Cirrus® 2.0

Hybridmadrass med god komfortnivå

CuroCell Cirrus® 2.0 används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4⁽¹⁾. Den används i alla typer av vårdmiljöer och placeras direkt på sängbotten.

CuroCell Cirrus® 2.0 kombinerar luft med skum som ger god användarkomfort, tryckfördelning och tryckavlastning⁽²⁾. Den integrerade hälfunktionen lindrar trycket på känsliga hälar.

Den tysta och lättanvända CuroCell Cirrus® pumpen har två olika inställningar, växlande och konstant lågt tryck. Pumpen är även utrustad med en sittfunktion vilket ger ökat stöd vid sittande läge. Det intergrerade inneröverdraget bidrar till att minska skjuveffekten vid rörelse i säng.

CuroCell Cirrus® 2.0 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁵⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁵⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ Examination of the shear force and the pressure relief capability,
Berlin Cert 2009.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ SS-EN ISO 15496.
⁽⁵⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för CuroCell Cirrus® 2.0