Artikelnr.: OS101-080200-EN0000

CuroCell® A4 OP10

Nya CuroCell A4 gör arbetsdagen enklare och ger brukaren individuell anpassning

CuroCell® A4 OP10 erbjuder enkelhet i kombination med komfort samtidigt som systemet på ett effektivt sätt bidrar till att förebygga och behandla trycksår till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾ . Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge
ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® A4 OP10 har en intelligent kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Kontrollenheten är helautomatisk och behöver inte justeras manuellt. Systemet identifierar användaren och hanterar automatiskt alla inställningar för att optimera trycket utifrån användarens behov.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

Läs mer om Nya CuroCell A4

REFERENSER
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment
of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline.
Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(2): ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1

Specifikationer för CuroCell® A4 OP10

Kärna Växeltrycksmadrass
Höjd 10 cm
Rekommenderad brukarvikt 0–160 kg
Garanti 2 år

Filmer

Dokument och manualer för CuroCell® A4 OP10

Bruksanvisning