Artikelnr.:

CuroCell® A4 CX15

Ett helautomatiskt och flexibelt växeltrycksystem med hög komfort och funktionalitet

CuroCell® A4 CX15 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾ samt oklassificerade trycksår. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® A4 CX15 har en intelligent kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Kontrollenheten är helautomatisk och behöver inte justeras manuellt. Systemet identifierar användaren och hanterar automatiskt alla inställningar för att optimera trycket utifrån användarens behov.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitét och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.

REFERENSER
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment
of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline.
Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(2): ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment
- Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO
16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126,
"performance requirements and tests methods for protective clothing against
infective agents".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

Specifikationer för CuroCell® A4 CX15

Höjd 15 cm
Funktion Växeltrycksmadrass
Rekommenderad brukarvikt 0–200 kg
Garanti 2 år

Filmer

Dokument och manualer för CuroCell® A4 CX15

Bruksanvisning