Artikelnr.: CC-422150

CuroCell 4 Pro

Funktionell växeltrycksmadrass med god komfort

CuroCell 4 PRO används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4⁽¹⁾. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är en mycket funktionell⁽²⁾ madrass med hög komfort och placeras direkt på sängbotten.

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget ”ångandas”⁽⁴⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell 4 PRO inkluderar även hälfunktion, kabelhållare, distanstyg, lakanshållare och väska.

Madrassen tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler
(Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO
16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

Specifikationer för CuroCell 4 Pro

Höjd 21 cm
Funktion Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4⁽¹⁾
Rekommenderad brukarvikt 0-200 kg
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell 4 Pro

Bruksanvisning