Artikelnr.: CC-310130

CuroCell® 3 CX19

Effektiv & flexibel kombimadrass

CuroCell® 3 CX19 används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3⁽¹⁾. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är mycket effektiv och funktionell. Den är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen. Den har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag. Pumpen har alla nödvändiga funktioner och är både driftsäker och energisnål.
Den levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget ”ångandas”⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 3 CX19 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

Specifikationer för CuroCell® 3 CX19

Höjd 19 cm
Funktion Förebyggande och vid behandling t o m kategori 3⁽¹⁾
Rekommenderad brukarvikt 0-160 kg
Fire Resistance Approval EN 597-1, -2
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell® 3 CX19