Prima BM

Bäddmadrass med god komfort

PRIMA BM är en bäddmadrass med homogen madrasskärna som ger vårdtagaren en god komfort och tryckutjämning.

Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

PRIMA BM tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.

PRIMA BM levereras med hygienöverdrag Marin.

REFERENSER
⁽¹⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽²⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽³⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Prima BM