Prima 6

Enkel & funktionell distansmadrass

PRIMA 6 är en enkel och funktionell basmadrass med god hållbarhet.

PRIMA 6 är en distansmadrass/förhöjningsdyna för placering under en bäddmadrass (exempelvis en CuroCell® Nova eller Optimal 5zon® BM).

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag och är enkel att rengöra och hantera. Det elastiska och följsamma överdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

PRIMA 6 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽²⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och
krav.

Dokument och manualer för Prima 6