Optimal M9

För miljöer med extra höga brandkrav

Optimal M9 är speciellt utvecklad för miljöer där kraven på brandsäkerhet är extra höga. Madrassen är testad och godkänd enligt SS 876 00 10.

Madrasskärnan är tillverkad av ett CMHR-skum med hög densitet för en god komfort och lång livslängd. Madrassen levereras med hygienöverdrag Marin FR. Ett avtagbart hygienskydd som är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

Optimal M9 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽²⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽³⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal M9