CuroCell SAM® PRO CF16

Kombinerar god komfort med lång livslängd

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 är en ersättningsmadrass med konstant lågt tryck som används som
ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾. Madrassen kombinerar en underliggande skumkärna med luftceller som ger effektiv tryckfördelning.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 erbjuder god komfort⁽²⁾ och inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽³⁾ vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

Pumpen är enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.® PRO CF16 kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 levereras med ett hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁶⁾. Överdraget är ångpermeabelt⁽⁵⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.

REFERENSER
⁽¹⁾*Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European
Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.
(2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline.
Cambridge Media: Perth, Australia.
⁽²⁾ Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin
Cert 2009.
⁽³⁾ Tryckmätningar Xsensor 2008.
⁽⁴⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁵⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁶⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-ochsar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽⁷⁾: ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
⁽⁸⁾ ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and
sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey
method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”

Filmer

Dokument och manualer för CuroCell SAM® PRO CF16