Artikelnr.: SS140-080200-EN0000

CuroCell SAM PRO CF16

Kombinerar mycket god komfort med lång livslängd

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 är en ersättningsmadrass med konstant lågt tryck som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2-3⁽¹⁾. Madrassen
kombinerar en underliggande skumkärna med luftceller som ger effektiv tryckfördelning.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 erbjuder mycket god komfort och kan användas som hjälpmedel vid smärtterapi⁽²⁾. Inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽³⁾och komforten ökar ytterligare.

Pumpen är utvecklad av Care of Sweden och enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.® PRO CF16 kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller automatiskt vald tryck- och komfortnivå. Det innebär att pumpen
endast arbetar aktivt när det krävs, vilket minimerar ljud och vibrationer. Det gör att pumpen är
energieffektiv och får en lång livslängd.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som ”ångandas”⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁵⁾.

REFERENSER
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, West-ern Australia; 2014.
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
(3) Tryckmätningar Xsensor 2008.
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(5) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.

Specifikationer för CuroCell SAM PRO CF16

Funktion Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2-3⁽¹⁾
Rekommenderad brukarvikt 0-250 kg
Garanti 2 år

Dokument och manualer för CuroCell SAM PRO CF16