CuroCell S.A.M.® PRO

Kombinerar god komfort med lång livslängd

CuroCell S.A.M.® PRO är en bäddmadrass med konstant lågt tryck som används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾.

CuroCell S.A.M.® PRO erbjuder god komfort⁽²⁾. För ytterligare komfort finns även modellen CuroCell S.A.M.® PRO CF10 med ett mjukt inneröverdrag. Inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽³⁾
vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

Pumpen är enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.® PRO kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald
tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen.

CuroCell S.A.M.® PRO levereras med ett hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet(6). Överdraget är ångpermeabelt(5) vilket minskar
risken för hudmaceration.

CuroCell S.A.M.® PRO finns även som ersättningsmadrass, CuroCell S.A.M.® PRO CF16, som är
utrustad med integrerad skumkärna för placering
direkt på sängbotten.

Läs produktbroschyren

REFERENSER
⁽¹⁾*Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.
⁽²⁾ Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
⁽³⁾ Tryckmätningar Xsensor 2008.
⁽⁴⁾ ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.
⁽⁵⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁶⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽⁷⁾: ”EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and
equipment - Determination of emission sound pressure levels”, SP 2018.
⁽⁸⁾ ISO 3746:2010 ”Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane”

Filmer

Dokument och manualer för CuroCell S.A.M.® PRO