CuroCell® AREA Zone

Funktionell & självinställande ersättningsmadrass

CuroCell® AREA Zone är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾.

CuroCell® AREA Zone är en madrass som kombinerar luft och skum för att skapa bra förutsättningar till komfort och tryckutjämning. Madrassen är självinställande och det behövs ingen elektrisk pump till madrassen. En flexibel madrass som används i alla typer av vårdmiljöer och är enkel att hantera och sköta. Madrassen placeras direkt på sängbotten.

Den har goda egenskaper när det gäller påverkan av tryck, skjuv och fukt⁽²⁾⁽³⁾, tre viktiga områden när man effektivt skall förebygga eller behandla trycksår. CuroCell® AREA Zone är en madrass som kombinerar skummets goda komfort med luftens tryckutjämnande egenskaper. Madrassen innehåller nio luftceller som är uppdelade i zoner och som anpassar sig automatiskt till vårdtagaren samt ger en individuell inställning.

Madrassen är uppbyggd i flera lager med högelastiskt kallskum av god kvalitet. Den inbyggda hälfunktionen reducerar även trycket mot hälarna.

CuroCell® AREA Zone levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är avtagbart. Madrassen har en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁵⁾ och tillverkas med svetsade sömmar. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽⁶⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.

⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ Examination of the pressure relief capability, Berlincert 2012.
⁽³⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽⁴⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård
och behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/
hud-ochsar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).
⁽⁵⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁶⁾ SS-EN ISO 15496:2004.

Filmer

Dokument och manualer för CuroCell® AREA Zone