Optimal Maxx

Ersättningsmadrass för tyngre brukare

Optimal Maxx är en madrass som klarar högre brukarvikter och används i alla typer av vårdmiljöer. Optimal Maxx används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1⁽¹⁾. Madrassen är utrustad med vår patenterade⁽⁴⁾ sittfunktion DuoCore®, utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Evac. Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁵⁾.

Optimal Maxx tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁵⁾.

REFERENSER
⁽¹⁾ European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and
Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The
International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
⁽²⁾ SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
⁽³⁾ SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.
⁽⁴⁾ Patentnummer 008522741.
⁽⁵⁾ Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-
sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

Dokument och manualer för Optimal Maxx