Människa och samhälle

Hållbarhet / Så jobbar vi / Människa och samhälle

Care of Sweden är en aktiv lokal part med stark lokal förankring.

Vi värnar om det lokala samhället med kontinuerlig sponsring och engagemang.

Social hållbarhet

Med ett genuint engagemang på ägarnivå vill vi påverka det lokala samhället i en positiv riktning. Det lokala engagemanget består av bla lokala arbetsgrupper, engagemang i näringslivsrådet för att skapa en attraktiv kommun och investeringar i sociala verksamheter i syfte att bidra till en social hållbarhet i samhället.

Sponsring sker i huvudsak till lokal ungdomsverksamhet i form av idrottsföreningar. Utöver idrottsföreningar går en del av vår sponsring varje år till lokala UF-företag.

Care of Sweden är även delaktiga i “Tillväxt Tranemo” – en ideell förening som består av representanter från näringslivet och tjänstepersoner i kommunen som arbetar för att värna om och utveckla Tranemo kommun.

Läs mer om Tillväxt Tranemo här

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar mänskliga rättigheter enligt FN:s definition. I de mänskliga rättigheterna ingår bland annat rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefrihet, barns och kvinnors rättigheter, tanke- och religionsfrihet, rätt till utbildning och rätt till hälsa. Care of Sweden accepterar inte barnarbete någonstans i vår leverantörskedja. 

Läs mer om de mänskliga rättigheterna

Läs mer om hur vi jobbar: