21 november 2019

Stop Pressure Ulcers-dagen 2019

Idag uppmärksammar vi Stoppa Trycksårs-dagen

EPUAP inbjuder dig att delta i årets Stop Pressure Ulcers-dag för att nå ut med problematiken kring trycksår till en bredare publik. Som stolt samarbetspartner till EPUAP vill Care of Sweden uppmärksamma denna dag och bidra med vår kunskap om förebyggande arbete samt behandling av trycksår.

- Att eliminera trycksår har varit vårat mål sedan dag ett, och vi hoppas att du vill vara med oss på vår fortsatta resa. Sprid medvetenhet och var en del av denna viktiga dag. 

Jobbar du i sjukvården hittar du en uppsjö av resurser på vår webbplats! Bland annat vår Handlingsplan för trycksår, som du hittar via knappen nedan: 

Handlingsplan för Trycksår