18 april 2019

Patienter med trycksår blir färre

Andelen vårdtagare med trycksår har minskat. Detta enligt resultat från den nationella trycksårsmätningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Mätningarna visar att andelen vårdtagare med trycksår minskat med nästan två procent, från 14,1 % 2018 till 12,3 % i år. Även andelen vårdtagare med trycksår som uppkommit under vårdtiden har minskat från 10,6 % 2018 till 9,3 % i år. De flesta regioner rapporterar en positiv utveckling, men det finns fortfarande regionala skillnader där ett ökat fokus på förebyggande arbete kan göra skillnad.

Förebyggande arbete och bra madrasser går hand i hand

Att förebygga trycksår innan de uppstår sparar stora resurser och lidande inom vården. Care of Sweden har varit en partner till vården sedan 1992 och bistår i det trycksårsförebyggande arbetet. Med hjälp av bra madrasser kan fler vårdenheter framgångsrikt behandla och förebygga trycksår och med vår kunskap är vi ständigt närvarande.

Ta del av hela rapporten på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.